thumb_img_1737_120_180

TriPak DieselBooster

TRP 101
Legg i handlekurven
  • Beskrivelse

1 flaske rekker til 650 liter diesel.

TriPak DieselBooster

Hva er miljødisel?

I dag er all diesel miljødisel! Det innebærer at man minsker svovelinnholdet. Svovel har en effektøkende og smørende egenskap. Miljødisel har en lavere effekt som gjør at man bruker mere diesel og får dårligere smøring for pumpe og dyser enn den "gamle" dieselen som innehold mere svovel.

TriPak DieselBooster kvalitetsprudukt for opptimering av diaselforbrenningen.
Siden 1984 har TriPak Diesel Booster vært ute på markedet. Produksjonen har under årenes løp blitt forbedret for å få optimal effekt for alle dieselsorter som eksisterer på markedet.


Hva er TriPak DieselBooster?
Diesel Booster er en spesiell petrokjemisk blanding med et lett petroleuminnhold. Den er fremstilt for å være blandbar med alle typer diesel.
  • Smører og rengjør dyser og pumpe.
  • Forhøyer cetan-verdien.
  • Bedre forbrenning.
  • 60-80% lavere sotutslipp
  • Motvirker parafinering.

Hvor bruker man TriPak DieselBooster?
I alle typer og størrelser av dieselmotorer, i personbil, lastebil,tåg, skip, generatorer. kompressorer, traktor m.m.


Hvordan bruker man TriPak DieselBooster?
30ml. DieselBooster blandes med 50 liter diesel.

TriPak DieselBooster inneholder petroleumsbærere, ekstremtrykk smøremiddel, forbrenningsøkende og korrosjonsmotvirkende aditiver.

TriPak metallbehandler og DieselBooster er en fantastisk kombinasjon som gir sikrere drift og økt levetid på motoren. Dette resulterer i lavere driftskostnader.